free site builder

© ABUS August Bremicker Söhne KG - Imprint  |  Privacy policy

Verklaring omtrent gegevensbescherming

ABUS neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en werkt strikt volgens de regels van de wetten met betrekking tot gegevensbescherming. Gegevens van personen worden op deze webpagina alleen verzameld voor zover technisch noodzakelijk. De verzamelde gegevens worden in geen geval verkocht of om andere redenen doorgegeven aan derden.

De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welk doeleinde worden verzameld.

Internetpagina’s waarvoor deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt

Deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt voor alle door ABUS KG en haar dochterondernemingen geëxploiteerde websites en domeinen.

Google Analytics

Wilt u Google Analytics deactiveren? Deactivate Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De met behulp van het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd, waardoor uw IP-adres door Google wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze website en om de website-exploitant andere diensten te kunnen verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en internet.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt in uw browsersoftware verhinderen dat cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functionaliteit van deze website zult kunnen gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de via de cookie over uw gebruik van de website verzamelde gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en daar worden verwerkt, door de via volgende link te vinden browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden van Google Analytics vindt u op de volgende webpagina: www.google.com/analytics/terms/nl.html. De gegevensbeschermingsbepalingen van Google Analytics vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google reCAPTCHA

Om de betrouwbaarheid van de gegevens bij de overdracht van formulieren te waarborgen, gebruikt ABUS in bepaalde gevallen de service reCAPTCHA van Google Inc. Hiermee kan met name worden onderscheiden of de gegevens door een natuurlijke persoon zijn ingevoerd of dat er sprake is van misbruik door machines of automatische verwerking. De service bestaat onder andere uit het verzenden van het IP-adres en eventueel verdere gegevens die Google nodig heeft voor de service reCAPTCHA aan Google. Hiervoor gelden de afwijkende privacybepalingen van Google Inc. Meer informatie over de privacyrichtlijnen van Google Inc. vindt u op http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Gegevens van kinderen en jongeren

Kinderen onder de 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of voogden geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Door ons worden bewust geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren gevraagd, verzameld of aan derden doorgegeven.

Nieuwsbrief

Voor de ontvangst van de op de website aangeboden nieuwsbrief is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Hiervoor hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig en informatie op grond waarvan wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent resp. dat de eigenaar hiervan akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet verzameld.

Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik hiervan om de nieuwsbrief te verzenden, kunt u te allen tijde weer intrekken.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld om u een verbeterde service te kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens in het bijzonder om uw transacties te ondersteunen, met u te communiceren, service en ondersteuning te bieden, u over aanbiedingen en diensten te informeren.

Creditcardgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van betalingsprocessen en ter voorkoming van oplichting. Vertrouwelijke persoonlijke gegevens worden uitsluitend ter vereenvoudiging van de kredietafhandeling met onze financiële partners gebruikt en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan hen doorgegeven.

Om uw interactie met ABUS eenvormiger en persoonlijker te kunnen maken, worden de gegevens die via een ABUS-service worden geregistreerd, in sommige gevallen gecombineerd met de gegevens die door andere ABUS-services zijn verzameld.

Overdracht aan derden

Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven om een dienst of overeenkomst te kunnen uitvoeren. Overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de autoriteiten worden alleen geïnformeerd in het kader van de wettelijke informatieplicht of op grond van gerechtelijke uitspraken.

In afzonderlijke gevallen mogen wij op verzoek van de desbetreffende instanties inlichtingen over deze gegevens verstrekken. Voorwaarde hiervoor is dat de gegevens noodzakelijk zijn voor doeleinden van strafvervolging, het afwenden van gevaren, het uitvoeren van de wettelijke taken van de (militaire) veiligheidsdiensten of voor het handhaven van de rechten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Persoonlijke keuzemogelijkheid

ABUS biedt u diverse soorten product- en service-informatie. U kunt beslissen van welke van deze aanbiedingen u gebruik wilt maken en in welke vorm u wilt worden geïnformeerd: per post, fax, e-mail of telefoon. Deze optie geldt niet met betrekking tot het afhandelen van opdrachten, overeenkomsten, support, productveiligheidswaarschuwingen of updates van driversoftware.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsmatige veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang en misbruik te beschermen. Onze veiligheidsprocedures dienen als bescherming tegen beschadigingen, vernietiging of ongeoorloofde toegang. Deze maatregelen worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

Links

Deze webpagina beschikt over links naar andere externe pagina’s. Als u op deze links klikt, wordt het IP-adres in de meeste gevallen ook in het protocol van deze webpagina’s weergegeven. Deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt echter alleen voor abus.com en niet voor webpagina’s van derden.

Recht op informatie

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de gegevens die met betrekking tot uw persoon zijn opgeslagen, hun herkomst en ontvanger en het doel van de opslag. Informatie over de opgeslagen gegevens wordt verstrekt door onze afdeling voor gegevensbescherming.

Verwijdering

Nadat de overeenkomst volledig is afgehandeld en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke voorschriften worden uw persoonlijke gegevens gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van de gegevens.

Contact

ABUS August Bremicker Söhne KG

Afd. Gegevensbescherming

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

E-mail: privacy@abus.de

Telefoon: +49 23 35 634-0

Fax: +49 23 35 634-300

Nadere informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u altijd rekenschap geven met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Geldigheid van deze verklaring

Deze verklaring omtrent gegevensbescherming geldt voor de volgende ondernemingen van de ABUS-groep:

ABUS August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25

D-58300 Wetter

ABUS Pfaffenhain GmbH

Fabrikstraße 1

D-09387 Jahnsdorf

ABUS Security-Center GmbH & Co.KG

Linker Kreuthweg 5

D-86444 Affing