web builder

© ABUS August Bremicker Söhne KG - Imprint  |  Privacy policy

Deklaracja w sprawie ochrony danych

Deactivate Google Analytics

ABUS bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i działa w ścisłej zgodności z przepisami ustaw o ochronie danych. Na tej stronie internetowej dane osobowe zbierane są tylko w zakresie niezbędnym z technicznego punktu widzenia. Zgromadzone w ten sposób dane w żadnym razie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, z jakichkolwiek przyczyn.

Poniższa deklaracja stanowi skrócony opis sposobu, w jaki zapewniamy tę ochronę oraz celów, w jakich zbierane są różne rodzaje danych.

Strony internetowe objęte niniejszą deklaracją

Niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych obowiązuje dla wszystkich stron internetowych i domen należących do firmy ABUS KG i jej spółek zależnych.

Google Analytics – Polityka cookie

I. Informacje ogólne

1. Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez spółkę Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie, danych tekstowych, zapisywanych na Państwa komputerze, pozwalających na analizę zakresu, w jakim korzystają Państwo ze strony internetowej.

2. Pliki cookie zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na Państwa komputerze.

II. Informacje o plikach cookie

1. W ramach serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookie sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa komputerze do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu lub wyłączenia oprogramowania (wyszukiwarki). Cookie stałe przechowywane są na Państwa komputerze przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia.

2. Uzyskane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

3. Na tej stronie internetowej aktywowano anonimizację adresu IP. Oznacza to, że w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP zostaje skrócony. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony Google będzie wykorzystywał te informacje w celu analizy zakresu, w jakim korzystają Państwo ze strony internetowej, co pozwoli na zestawienie raportów dotyczących aktywności na stronie, a także świadczenie pozostałych usług na rzecz jej właściciela związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

4. Adres IP przekazywany z Państwa wyszukiwarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

III. Zarządzanie plikami cookie

1. Zapisywanie plików cookie można w każdym czasie zablokować przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej wyszukiwarce, postępując zgodnie z jej instrukcją. Informacje dotyczące ustawień wyszukiwarek dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Należy pamiętać, że większość wyszukiwarek domyślnie jest ustawionych na akceptację zapisu plików cookie na Państwa komputerze. Nadto mogą Państwo także w każdym czasie określić warunki przechowywania danych uzyskanych przez pliki cookie przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej wyszukiwarce; niemniej zwracamy uwagę, że w tym przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie może nie być możliwe.

2. Zarządzanie ustawieniami plików cookie w najbardziej popularnych wyszukiwarkach mogą Państwo zmienić w następujący sposób:

a) Google Chrome - trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: usuwanie plików cookie, domyślne blokowanie plików cookie, domyślne zezwalanie na pliki cookie, domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki, określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

b) Internet Explorer 6.0 i 7.0 - z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

c) Mozilla Firefox - z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

d) Opera - z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

e) Safari - w menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie".

3. Ponadto mogą Państwo w każdym czasie zablokować przekazywanie uzyskanych przez pliki cookie danych oraz danych odnoszących się do Państwa korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, a także przetwarzanie tychże danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do wyszukiwarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4. Pozostałe informacje dotyczące ogólnych warunków korzystania z Google Analytics znaleźć można na: http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Przepisy o ochronie danych dotyczące Google Analytics znaleźć można na: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Google AdWords Conversion Tracking

Jako klient AdWords stosujemy Google Conversion Tracking, usługę analityczną firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google AdWords umieszcza pliki cookie na Państwa komputerze („Conversion Cookie”) w przypadku, gdy dostaną się Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem ogłoszenia Google. Pliki te tracą ważność po upływie 30 dni. Nie mają one na celu identyfikacji użytkownika. W przypadku odwiedzenia jednej z naszych stron oraz ważności pliku cookie zarówno my jak i firma Google możemy ustalić fakt kliknięcia na ogłoszenie i przekierowania do naszego serwisu. Każdy klient AdWords otrzymuje inne pliki cookie dla tej strony. Plików tych nie można wykorzystać do ustalenia, jakiego rodzaju strony internetowe odwiedza dany klient. Informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie służących do konwersji są wykorzystywane wyłącznie do generowania statystyk dla klientów AdWords korzystających z funkcji śledzenia konwersji. Dzięki temu klienci AdWords mogą poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani do strony korzystającej z funkcji śledzenia konwersji. Nie uzyskują oni informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z usługi śledzenia, mogą Państwo odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi pików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookies wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookies pochodzących z domeny „googleadservices.com”.

Dane osobowe dzieci i młodzieży

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub osób posiadających prawa rodzicielskie. W sposób świadomy nie żądamy przekazywania, nie gromadzimy ani też nie przekazujemy podmiotom trzecim żadnych danych osobowych dzieci i młodzieży.

Google reCAPTCHA

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych podczas przesyłania formularzy, ABUS stosuje w określonych przypadkach usługę reCAPTCHA firmy Google Inc. Ma to przede wszystkim na celu rozróżnienie, czy dane zostały wprowadzone przez człowieka, czy też przez maszynę lub w ramach automatycznego przetwarzania. Usługa obejmuje wysłanie firmie Google adresu IP i ew. innych danych niezbędnych dla narzędzia reCAPTCHA. W tym przypadku obowiązują odmienne przepisy o ochronie danych osobowych Google Inc. Bliższe informacje na temat wytycznych firmy Google Inc. w sprawie ochrony danych znajdują się pod adresem http://www.google.de/intl/de/privacy lub https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Newsletter

Otrzymywanie oferowanego na tej witrynie internetowej newslettera wymaga wyraźnej zgody użytkownika. Do tego celu potrzebny jest nam prawidłowy adres e-mail oraz informacje umożliwiające nam sprawdzenie, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail lub czy jego właściciel wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie gromadzimy żadnych innych danych.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera.

Wykorzystywanie Państwa danych

Państwa dane są zbierane wyłącznie w celu zaoferowania lepszego poziomu usług. Dane te wykorzystujemy w szczególności do wspomagania obsługi transakcji, komunikowania się z Państwem, świadczenia usług serwisowych i wsparcia oraz informowania o ofertach i usługach.

Dane kart kredytowych są wykorzystywane wyłącznie do realizacji procesów płatniczych oraz w celu zapobiegania oszustwom. Poufne dane osobowe są stosowane wyłącznie w celu uproszczenia transakcji kredytowych realizowanych z udziałem naszych partnerów finansowych i będą im przekazywane wyłącznie za Państwa zgodą.

Aby ujednolicić i spersonalizować Państwa interakcje z naszą firmą, dane zbierane przez ten serwis ABUS mogą być łączone z danymi gromadzonymi przez inne serwisy ABUS.

Udostępnianie podmiotom trzecim

Dane są udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celu wykonania usługi lub realizacji umowy. Udostępnianie ich instytucjom państwowym, np. urzędom odbywa się wyłącznie w ramach obowiązku ustawowego lub na podstawie decyzji sądowych.

W indywidualnych przypadkach możemy udzielać informacji o tych danych na żądanie właściwych organów administracyjnych. Dotyczy to tylko informacji, które są niezbędne w ramach dochodzenia karnego, w celu uniknięcia niebezpieczeństw, realizacji ustawowych zadań organów zobowiązanych do kontroli przestrzegania konstytucji lub służb kontrwywiadu wojskowego oraz dochodzenia praw do własności intelektualnej.

Możliwość dokonania wyboru

Firma ABUS udostępnia Państwu szereg informacji dotyczących produktów i usług. Mają Państwo możliwość określenia, które z nich będą wykorzystywane i w jakiej formie chcą Państwo być informowani: drogą pocztową, faksem, poprzez e-mail lub telefonicznie. Opcja ta nie obowiązuje w odniesieniu do realizacji zlecenia, zawierania umów, usług wsparcia, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz aktualizacji sterowników.

Środki bezpieczeństwa

Podjęliśmy rozległe środki ostrożności o charakterze technicznym i operacyjnym mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub nadużyciem. Nasze procedury bezpieczeństwa mają na celu ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Działania te są regularnie sprawdzane i aktualizowane zgodnie z postępem technologicznym.

Odsyłacze

Na niniejszej stronie znajdują się odsyłacze do innych stron zewnętrznych. W większości przypadków po ich kliknięciu w protokole tych stron będzie wyświetlony adres IP. Niniejsza deklaracja dotycząca ochrony danych dotyczy jednak tylko stron abus.com, a nie stron podmiotów trzecich.

Prawo do informacji

W każdym momencie mają Państwo prawo do informacji na temat zgromadzonych danych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzenia oraz odbiorcy jak i celu gromadzenia. Informacje na temat zapisywanych danych są przekazywane przez nasz dział ds. ochrony danych osobowych.

Usuwanie

Po pełnym wykonaniu mowy oraz po upływie okresu obowiązywania przepisów prawa podatkowego i handlowego Państwa dane osobowe zostaną usunięte, o ile nie wyrazili Państwo zgody na ich wykorzystywanie w szerszym zakresie.

Kontakt

ABUS August Bremicker Söhne KG

Abt. Datenschutz

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

E-mail: privacy@abus.de

Telefon: +49 23 35 634-0

Telefaks: +49 23 35 634-300

Dodatkowe informacje

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. W związku z tym jesteśmy zawsze do dyspozycji w razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zakres obowiązywania niniejszej deklaracji

Niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych dotyczy następujących przedsiębiorstw grupy ABUS:

ABUS August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25

D-58300 Wetter

ABUS Pfaffenhain GmbH

Fabrikstraße 1

D-09387 Jahnsdorf

ABUS Security-Center GmbH & Co.KG

Linker Kreuthweg 5

D-86444 Affing