bootstrap table

© ABUS August Bremicker Söhne KG - Imprint  |  Privacy policy

Personuppgiftspolicy

Deactivate Google Analytics

ABUS tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och arbetar i strikt överensstämmelse med bestämmelserna som regleras av personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation. Personrelaterade data samlas endast in på den här webbplatsen i den utsträckning tekniken kräver det. Under inga omständigheter kommer insamlade data att säljas eller lämnas över till tredje part av andra skäl.

Följande förklaring ger dig en översikt över hur vi garanterar din integritet, vilken typ av data som samlas in och i vilket syfte.

Webbplatser där den här integritetspolicyn gäller

Denna integritetspolicy gäller alla webbplatser och domäner som drivs av ABUS KG och dess dotterbolag.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, vilket är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", vilket är textfiler som sparas på din dator för att hjälpa webbplatsen analysera hur besökarna använder den.

Informationen som genereras av cookien om hur du använder webbplatsen kommer normalt att skickas till och sparas av Google på servrar i USA.

IP-anonymisering är aktiv på den här webbplatsen, vilket betyder att din IP-adress trunkeras av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska Unionen eller andra avtalsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och trunkeras där. Google kommer att använda den här informationen på uppdrag av den här webbplatsens operatör för att utvärdera hur du använder webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen åt dess operatörer samt erbjuda operatörerna andra tjänster på områdena webbplatsaktivitet och internetanvändning.

IP-adressen som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics kommer inte att förknippas med annan data Google innehar. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Om du gör det innebär det dock att du kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Vidare kan du förhindra att Google samlar in och använder data (cookies och IP-adress) från ditt nyttjande av den här webbplatsen genom att ladda ner och installera en plug-in till din webbläsare från: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Mer information om Google Analytics villkor för användning finns på: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Information om dataskyddsbestämmelserna för Google Analytics finns på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google reCAPTCHA

För att säkerställa tillräcklig datasäkerhet vid överföring av formulär använder sig ABUS i vissa fall av tjänsten reCAPTCHA från företaget Google Inc. Dess primära syfte är att urskilja om det som förs in kommer från en fysisk person eller via automatiserade och maskinella program avsedda för missbruk. I tjänsten ingår det att IP-adress och annan data som är nödvändig för tjänsten reCAPTCHA skickas till Google. För detta gäller olika dataskyddsbestämmelser från Google Inc. Du hittar mer information kring dataskyddsriktlinjerna från Google Inc. här under http://www.google.de/intl/de/privacy eller https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Data från barn och ungdomar

Barn under 18 år bör inte skicka några personuppgifter till oss utan samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Personuppgifter från barn och ungdomar efterfrågas inte medvetet, samlas inte in eller vidarebefordras till tredje parter på vår webbplats.

Nyhetsbrev

Att prenumerera på nyhetsbrevet vi erbjuder på vår webbplats kräver ditt uttryckliga samtycke. Vi kräver en giltig e-mailadress från dig samt information som gör att vi kan kontrollera om du äger den angivna e-mailadressen eller att ägaren har gått med på att få nyhetsbrevet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke medgivande att spara data och e-mailadressen och att nyhetsbrevet skickas till den.

Användning av dina data

Dina data samlas endast in för att kunna ge dig bättre service. Vi använder dina data för att stödja dina transaktioner, kommunicera med dig, ge dig service och support samt informera dig om erbjudanden och tjänster.

Kreditkortsuppgifter används endast för att bearbeta betalningstransaktioner och förhindra bedrägeri. Konfidentiella personuppgifter används endast för att förenkla hanteringen av kredittransaktioner med våra finansiella partners och kommer endast att vidarebefordras med ditt uttryckliga samtycke.

För att göra din interaktion med ABUS konsekventare och personligare kan data som samlas in av ABUS-tjänster, under vissa omständigheter, kombineras med data som har samlats in av andra ABUS-tjänster.

Vidarebefordran till tredje part

Data vidarebefordras endast till tredje part för att utföra tjänster eller fullgöra kontrakt. Statliga institutioner, t.ex. offentliga myndigheter, kommer endast att få information inom ramen för den rättsliga skyldigheten att tillhandahålla information eller som en följd av rättsligt förordnande.

I enskilda fall kan vi dela information om dessa data om ansvarig myndighet så kräver. Förutsättning för det är att data krävs för brottsbekämpning, för att avvärja faror, för att uppfylla de rättsliga ansvarsområdena tilldelade underrättelse- och säkerhetstjänsten, militärt kontraspionage eller för att genomdriva immateriella rättighetsanspråk.

Personlig rätt att välja

ABUS erbjuder många olika produkter samt serviceinformation. Du kan bestämma vilka erbjudanden du vill använda och i vilken form du vill bli informerad: per post, fax, e-mail eller telefon. Det här alternativet gäller inte orderhantering, avtal, support, produktsäkerhetsvarningar eller uppdateringar av drivrutiner.

Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit omfattande tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och missbruk. Vår säkerhetsrutin används för att skydda från skador, förstörelse eller obehörig åtkomst. Åtgärderna granskas regelbundet och anpassas för att följa den tekniska utvecklingen.

Länkar

På den här webbplatsen finns länkar till andra externa webbplatser. Om du klickar på en av de länkarna kommer IP-adressen vanligen visas i de webbplatsernas protokoll. Den här integritetspolicyn gäller dock endast abus.com och inte webbplatser som upprätthålls av tredje part.

Rätt till information

Du har alltid rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken data som finns sparad om dig, dessa datas ursprung och dess mottagare samt syftet med lagringen. Information om lagrad data ges av den personuppgiftsansvarige.

Radering

När ett kontrakt har fullgjorts och när skatte- och handelsrättsliga förordningar har löpt ut kommer dina personuppgifter att raderas om du inte uttryckligen har godkänt att de används vidare.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen är:

ABUS August Bremicker Söhne KG

Dept. Data Protection

Altenhofer Weg 25

D-58300 Wetter

E-mail: privacy@abus.de

Telefon: +49 23 35 634-0

Fax: +49 23 35 634-300

Ytterligare information

Ditt fortsatta förtroende är av största vikt för oss. Därför besvarar vi gärna alla frågor du har rörande hur dina personuppgifter behandlas.

Den här policyns giltighet

Den här integritetspolicyn gäller följande företag i ABUS-gruppen:

ABUS Scandinavia AB

Huskvarnavägen 40, ingång 8

SE-554 54 Jönköping

ABUS-Gruppen Nordic A/S

Egeskovvej 2a

DK-8700 Horsens

ABUS August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25

D-58300 Wetter

ABUS Pfaffenhain GmbH

Fabrikstraße 1

D-09387 Jahnsdorf

ABUS Security-Center GmbH & Co.KG

Linker Kreuthweg 5

D-86444 Affing